Новини

„Солта на живота“ е сред номинираните за Наградата Натура 2000

11.12.2017 г.

Наградата Натура 2000 е предназначена да възнагради върховите постижения в управлението на зоните от "Натура 2000" и да покаже добавената стойност на мрежата за местните икономики. Призът отдава почит на всички, които работят неуморно за това Натура 2000 да бъде важен успех, като в същото време привлича вниманието на обществото към значителните си постижения.

Мрежата "Натура 2000" работи за осигуряване на дългосрочно опазване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа и е в основата на политиката на ЕС в областта на природата и биологичното разнообразие. Тя се състои от над 27 000 обекта, които покриват почти една пета от територията на Европа и важна част от околните морета, което я прави най-голямата координирана мрежа от консервационни зони навсякъде по света.

И все пак, въпреки мащаба и богатството от ползи, които предоставя, много европейци все още не са чували за "Натура 2000". Ето защо през 2014 г. Европейската комисия стартира годишната награда за Натура 2000. Целта на наградата е да покаже какво представлява мрежата, какво прави, за да запази биоразнообразието в Европа и как тя е от полза за всички нас.

Наградата "Натура 2000" за 2018 г. вече е в ход. Стартира на 15 май 2017 г., а до  15 октомври 2017 г. се подаваха заявления за участие. Получени са 75 апликационни форми в 5 категории. Състезават се 5 проекта с българско участие. „Солта на живота“ кандидатства с номинационна форма „Солта на живота – приказка за едно езеро, сол, птици и хора“ в категория Комуникации и ще се състезава с още 21 кандидати. Това е най-популярната категория след Опазване на природата с 31 участника.

Победителите ще бъдат обявени на церемония на високо ниво в Брюксел през май 2018 г.
Повече за Натура 2000 наградата тук