Новини

Започна природозащитната бригада Атанасовско езеро'2018

21.08.2018 г.

На 19 август вечерта бе открита 30-та юбилейна природозащитна бригада Атанасовско езеро'2018. И тази година на голямата поляна под "Точката" има приемственост и тук са както много нови лица, така и участници с повече от 15 годишен опит. Бригадата ще продължи до 25 август. Тя се организира от БДЗП, в рамките на проект "Солта на живота", LIFE+.

Дейностите, които партньорите от БДЗП са предвидили тази година са свързани с ремонт на насипните острови в Южен солник, на дървените платформи в Северен солник, събиране на миди за насипване на островите, косене на тръстики на Пода, косене на тревата по Пътеката на саблеклюна и ремонт на параваните пред Укритието и др.

Паралелно с работния процес вече текат и образователни дейности - обучение за разпознаване на мигриращите реещи се птици на "Точката", наблюдение и разпознаване на птиците в Атанасовско езеро с орнитолог, вечерни лекции на различни теми.

Днес бригадирите ще направят мониторинг на посетителите в басейните с луга и кал и на велосипедистите, които използват велоалеята покрай езерото.

Снощи започнаха лекциите с презентация на постигнатото в рамките на проект "Солта на живота", LIFE+. Инсталирана бе и специална изложба с 22 платна, която показва най-важното, което е постигнато за шестте години работа на партньорите от БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД.

Следващата лекция бе много интересна и посветена на ....самолетите. Тя бе изготвена специално от Бойко Неов, един участник в бригадата от 2009 г., който след като няколко години в анкетата за очакванията и впечатленията на бригадирите е споделял желанието си да чуе лекция за самолетите, заради непрестанно прелитащите над лагера метални машини, е решил сам да подготви такава и успя да прикове вниманието на участниците въпреки сложната материя за двигатели, крила, витла и какво ли още не.

След разпределянето на участниците в различните работни и образователни групи и определянето на дежурните в лагера се пали и лагерния огън на поляната.