Галерия

Южно Атанасовско езеро от птичи поглед

22.08.2015 г.

Благодарение на проекта "Лагуна в окото на птица - еко дрон", финансиран от Дарителската програма на MOTO-PFOHE за опазване на природното и културно наследство на България – 2014, БФБ закупи дрон, с който може да следи състоянието на Атанасовско езеро отгоре.

Представяме малко снимки от полета през август 2015, снимани от оператора на дрона - Спас Узунов.