Новини

Втора екологична Конференция за ученици и студенти в Бургас

24.03.2018 г.

Втора Конференция за ученици и студенти „Да мислим Екологично за бъдещето“ ще се проведе на 26-27 Март 2018 г. в Културен център Морско казино - Бургас. Няколко презентации ще са посветени на Атанасовско езеро, а нашата практикантка - студентката от Университет „Проф. д-р А. Златаров“ ще представи Консервационните дейности в Атанасовско езеро.

Конференцията се провежда със съдействието на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Темите, свързани с Атанасовско езеро са следните:

1. Ахмед Мустафа, Катерина Димитрова, Недялка Недялкова - ОУ "Иван Вазов"
Бургаски влажни зони
 
2. Фатме Мехмед, Илиана Францъзова, Десислава Стайкова-Маринова - ПГЧЕ „Васил Левски“
Биоразнообразието във водите на Атанасовско езеро
 
3. Стела-Теодора Трендафилова, Дария Плахотина, Марина Тодорова - ПТГ Бургас
Защитени територии в Община Бургас

4. Станислава Желева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас Консервационни дейности в Атанасовско езеро