Новини

Влажните зони в градовете ги правят живи и красиви

31.01.2018 г.

Една важна дискусия за влажните зони и обсъждане на емблематичния случай Бургас

Във връзка със Световния ден на влажните зони – 2 февруари, екипът на проект "Солта на живота", LIFE+ организира специално събитие в читалище „Хамалогика“. Заповядайте в 19.00 часа на дискусията „Влажните зони в градовете – предизвикателства и възможности. Случаят Бургас.“
Идеята е да се обсъди симбиотичната връзка между влажните зони и града, какви са възможностите и предизвикателствата в световен мащаб и в наш - бургаски, защото Бургас е град, заобиколен от влажни зони (3 езера - Атанасовско, Бургаско и Мандра и едно море). Град, в който влажните зони оформят облика и специфичната му атмосфера, но и създават много предизвикателства при управлението и опазването им.

В дискусията ще участват арх. Росица Златанова и арх. Владимир Милков, еколозите от Българска фондация Биоразнообразие и всички останали, които имат интерес по темата и са готови да представят своята гледна точка по предложената тема.

Градските влажни зони намаляват наводненията, осигуряват питейната вода, филтрират отпадъците и подобряват качеството на водата, както и качеството на въздуха в градовете, насърчават човешкото благополучие и дават възможност на много хора да си изкарват прехраната. Те са основни резервоари на биоразнообразието и доброто им състояние е са от първостепенно значение за протичането на екологичните процеси в тях.

Градоустроителите и лицата, вземащи решения, са изправени пред практическа дилема: как да се отговори на нарастващото търсене на земя в градовете, като същевременно запазят естествената среда. Градските влажни зони играят жизненоважна роля за сигурността и устойчивото развитие на градовете (цел 11 от Целите за устойчиво развитие на ООН).
 
По-късно събитието ще продължи с Wetlands Party (парти за влажните зони), което ще вкл. тематичен музикален плейлист по темата езера, реки, море и други влажни зони.

Входът е свободен. Читалище Хамалогика се намира на ул.Шейново 24, в бившия Профсъюзен дом (до Операта) на 3 етаж.