Новини

Утре е Десетата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

13.12.2017 г.

Заповядайте на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа в студио #Hashtag (уютно кафене на ул. Абоба 1 (зад Краставицата в посока към Флората – прилагаме карта). Срещата ни ще бъде в залата на долния етаж.

Темата на съвета е “Новата визитна картичка на Атанасовско езеро - промени и динамика на птиците”, като специално внимание ще обърнем на всички новости, свързани с хвъркатите обитатели на лагуната – кои видове са изчезнали трайно като гнездещи, кои са новите и причините за все по-честата им поява по нашите ширини и т.н. Водещи ще бъдат орнитолозите от БДЗП – Владимир Младенов и Ралица Георгиева.

Общественият съвет за Атанасовско езеро е успешен инструмент за споделяне на опит и за намиране на добри решения за управлението на езерото и района на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро. Затова и сега ще обсъдим редица текущи въпроси, свързани с моментното състояние на езерото и новините не само около него, но и за останалите влажни зони около Бургас.

ДНЕВЕН РЕД НА ДЕСЕТАТА СРЕЩА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
 
ТЕМА: НОВАТА ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – ПРОМЕНИ И ДИНАМИКА НА ПТИЦИТЕ
 

14:00-14:15
 
Регистрация и кафе в #Hashtag студио
Откриване на срещата Радостина Ценова – проект „Солта на живота“, БФБ

14:15-14:45
 
Новата визитна картичка на Атанасовско езеро - промени и динамика на птиците, Владимир Младенов и Ралица Георгиева, БДЗП  
 
14:45-15:10
 
Наводнението в Бургаски регион - Спас Узунов, експерт природозащитни дейности проект „Солта на живота“ - въпроси и дискусия

15:10-15:45

Представяне на моментното състояние на Атанасовско езеро - Дияна Костовска, Ръководител проект „Солта на живота“, БФБ
 
15:45-16:00
 
Обмяна на информация и дискусия между участниците

16:00-16:30

Среща с медиите