Новини

Устойчивото управление на Атанасовско езеро представено на научен форум в Румъния

30.09.2014 г.

От 25 до 28 септември 2014 г. представители на екипа на проект „Солта на живота“ посетиха румънския град Тулча и участваха в международен симпозиум на тема „Conservation of Natural Heritage аnd Landscape - the premise of Sustainable Development”.

В красивата и наскоро напълно обновена сграда на Екотуристическият музеен център на Дунавската делта се събраха представители на много администрации на защитени територии, университети и музейни дейци, екипи на различни проекти за консервация, проучване и образование в сферата на биоразнообразието.

Нашият екип участва в симпозиума с презентация и постер на тема „Measures to Restore and Secure Long-term Preservation of the Atanasovsko Lake Coastal Lagoon“, който е включен в сборника, посветен на конференцията. Разработката представя Атанасовско езеро като успешен модел за устойчиво управление на биологичното разнообразие чрез комплекс от консервационни и популяризаторски дейности. Представен беше добрият опит от взаимодействието с бизнеса в лицето на „Черноморски солници“ АД като партньор по проекта. Представителите на екипа ни участваха в презентационните и дискусионни сесии на симпозиума, където бяха представни множество научни и изследователски доклади по отношение на опазването и проучването на биологичното разнообразие, управлението на защитени територии, образованието и обучението в духа на съвременните виждания за интерпретация.

 

Създадени бяха полезни контакти с представителя на испанския проект  LIFE RESECOM – Monitoring network for plant species and habitats of Community interest in Aragón LIFE12 NAT/ES/000180. 

Богата и изпъстрена с разнообразни събития беше и в съпътстващата програма на Симпозиума, която включваше посещение на National Park Muntii Macinului, един от 12-те румънски национални паркове. Ръководството на парка презентира богатото флористично, фаунистично и геоложко разнообразие на района на парка, както и изграждащият се информационен център. Културната програма бе не по-малко интересна и включваше посещение на постановката Double Mix.

 

Екипът посети Делтата на река Дунав в подготовка на ново и няколкодневно пътуване из каналите и островите през следващата пролет.