Новини

Участвахме във второто заседание за 2014 на Басейновия съвет за Черноморски район

21.12.2014 г.

На 18-ти декември 2014 г. представител на екипа на проект „Солта на живота“ участва във второто за годината редовно заседание на Басейновият съвет към Басейнова дирекция за Черноморски район. На срещата във Варна присъстваха представители на областни и общински администрации,  регионални структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, фирми водоползватели и НПО.

Проведоха се дискусии по темите:  „Резултати от проведената контролна дейност по заповед на Областните управители за проверки на потенциално опасни водни обекти”, Проект на „Национален каталог от мерки и национални приоритети за определяне на риска от наводнения”, разработен по ОП „Околна среда” и „Публични възможности на „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите“, поддържана от Басейновите дирекции, РИОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ”.

В разговори с експерти на Басейнова дирекция беше споделен прогреса на проект „Солта на живота“, дискутирани бяха въпроси, свързани с мониторинга и споделянето на информация, бъщите проекти и програми, които се планира да бъдат проведени по отношение  управлението на водите в Атанасовско езеро с цел опазване на екологичните му фукции и превенцията срещу наводнения.

Участието в заседанията на Басейновият съвет са с голямо значение за постигане на целите на проект „Солта на живота“ и дават добра възможност за споделяне и координиране на общите усилия на заинтересованите за опазването на крайбрежната лагуна компетентни органи и организации.

Снимка - http://www.bsbd.org/