Новини

Цялото Атанасовско езеро е замръзнало и празно

05.01.2016 г.

Атанасовско езеро посрещна Новата година напълно замръзнало и заснежено, поради което нямаше наблюдавани почти никакви птици по време на мониторинга на състоянието на лагуната, който се извършва от екип на БДЗП, в рамките на проект "Солта на живота".

Студовете и снеговете обаче докараха гъските в Бургас. В Атанасовско езеро бяха наблюдани 1000 големи белочели гъски заедно с 107 индивида от световно застрашените червеногуши гъски. Птиците са се хранили в нивите, които са част от Натура 2000 зоната в непосредствена близост до езерото. Орнитолозите са открили и един екземпляр от рядката за страната посевна гъска.

Част от хилядите патици, които са напуснали "замръзналото кралство" са намерили убежище в морето срещу Южни солници. Там са наблюдавани и три екземпляра от рядката за България траурна потапница.