Новини

Среща за обсъждане на After-Life Conservation Plan на проект „Солта на живота“

16.04.2018 г.

В края на август приключва нашият проект “Солта на живота“, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Черноморски солници“ АД.

В тази връзка, БФБ организира работна среща, на която да се дискутират и генерират идеи, препоръки и предложения за продължение на настоящите консервационни дейности за управление на Атанасовско езеро. Eкипът на проекта започна разработване на План за действие след приключването на проекта (After-Life Conservation Plan), който да предложи конкретни консервационни мерки/дейности за 5 години след края на проекта (периода 2018 – 2023 г.) С изготвянето на този план се цели поддържане на ефекта от консервационни дейности и постигане на заложените дългосрочни природозащитни цели за Натура 2000 зона „Атанасовско езеро“.
 
В експертната среща на 18 април (сряда) от 9:30 ч. в Бизнес инкубатор Бургас са поканени представители на партньорите по проекта и на РИОСВ Бургас, Община Бургас, Басейнова дирекция, Областна управа Бургас, Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Предварителна програма на срещата може да се изтегли най-долу на страницата.
 
ПРОГРАМА на СРЕЩАТА 163 Kb (pdf) свали