Новини

Среща на LIFE+ проектите в България

27.09.2014 г.

Целта на срещата бе да се представят новите проекти в област Природа - за съжаление само един одобрен в България предходната година - LIFE „Крайречни гори" на Изпълнителна агенция по горите и WWF.

В срещата участват представители на Програма LIFE+ от Европейската комисия и отдел Природа в Главна дирекция Околна среда, както и членове на мониторинговия екип на Програмата. Обсъдени бяха важни въпроси, възникнали в хода на изпълнение на консервационните проекти от финансово и техническо естество. 

Домакините на срещата - Държавно ловно стопанство - Балчик и техният проект "Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието“ представиха постигнатите резултати.

Срещата продължи с неформални разговори между участниците сред природата. Желанието на всички е да има по-подробно представяне на проектите, за да може да се обмени повече опит и информацията между ръководителите на проектите и експертите, които участват.

Следващата година вероятно проект "Солта на живота" ще бъде домакин на общата среща,