Новини

Солници в опасност

13.06.2018 г.

Нашите партньори от Евронатур работят върху кампания за защита на солниците Улцин в Черна гора. https://www.euronatur.org/en/what-we-do/campaigns-and-initiatives/saving-salina-ulcinj/

Солниците Ulcinj са много важна влажна зона и местообитание на около 250 вида птици, включително фламинго, къдроглав пеликан, лопатарка. Той има потенциал да стане Рамсарско място с международно значение, но заявлението все още не е подадено.

През април Министърът на устойчивото развитие и туризъм на Черна гора обеща да обяви мястото за Природен парк, но досега той не е спазил обещанията си, затова стартира кампания за оказване на натиск върху правителството на Черна гора и международна петиция.

Ако солниците не бъдат защитени, местообитанията ще изчезнат. От една страна, помпите на солниците не се използват, така че басейните се променят и водата скоро ще бъде сладка, а не солена. Освен това има опасност мястото да се превърне в туристическо с яхтени пристанища, хотели и т.н., а солниците дават заетост на много хора от района.