Лагуната Атанасовско езеро

Солничното раче

01.08.2013 г.

Специална особеност на Атанасовското езеро е, че неговите води са свръхсолени. Затова не е чудно, че в тях се срещат ограничен брой безгръбначни животни, но за сметка на това с много интересна биология. Солничното раче е типичен зоопланктонен вид, обитател на лагуната. Ако разровите старите книги там пише, че в Атанасовското езеро се среща вида Artemia salina. Но последните изследвания на таксономията и генетичната изменчивост на рода Artemia разкриха комплекс от видове, от които за България се посочва Artemia parthenogenetica. Напълно възможно е в лагуната да се срещат и двата вида, тъй като в редица водоеми по Средиземноморието се наблюдава сезонна смяна на видовия състав – рано напролет в тях се развива само A. salina, която в началото на лятото се измества от A. parthenogenetica.
Солничното раче, както показва и името му, е представител на ракообразните. На дължина тялото му достига до 1,5 см. Състои се от глава, гръдна част, коремче и множество малки крачета. Цветът му варира от прозрачен до наситено червен. Солничните рачета понасят големи колебания в солеността на водата. Техните яйца, които се наричат цисти, образуват тънък блестящ слой по края на басейните. Те издържат на дълго засушаване, след което поставени в солена и топла вода, бързо се излюпват. Затова се използват за храна на декоративни риби. И до днес, основното количесто от цисти, предназначени за акваристиката се добива от Голямото Солено езеро в Юта. А там се среща Artemia franciscana, вид, напълно чужд за Европа. Но яйцата на този вид, са попаднали във водоеми по Средиземноморието. Чуждият вид е много устойчив, понася различна соленост и температура, но най-важното е че се размножава много по-бързо от местните видове. По този начин, за последните 30-ина години завладява вътрешните солници по цялото Средиземноморие, като вече прониква в Азия и Австралия. Според учените ако в някои солници се появи американският вид, до 3-4 години местните видове просто изчезват. А солничните рачета са сред основната храна на хилядите водолюбиви птици, които живеят в лагуната Атанасовско езеро.

 

автор на сниката - Андриана Андреева