Природозащитна бригада

Природозащитна бригада 2018

12.10.2018 г.

70 доброволци успяха да ремонтират домовете на птиците в единствената по рода си солена лагуна у нас – Атанасовско езеро по време на 30-та природозащитна бригада на Българското дружество за защита на птиците, провеждаща се край Бургас.

За седем дни бяха укрепени и поправени два насипни острова и пет наколни платформи, на които гнездят редките обитатели на Атанасовско езеро - гривести и речни рибарки, саблеклюни, кокилобегачи и други. Повредени сериозно от тазгодишните дъждове, благодарение на доброволния труд на младите хора, събрали се от цялата страна, островите и платформите вече са готови напролет да приемат новите си обитатели.

Подробности тук.