Природозащитна бригада

Природозащитна бригада 2016

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО: ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Бригада в полза на природата

Август е месецът на лятното приключение известно като бригадата, провеждана в ползва на Атанасовско езеро и неговите птици. Последният месец от лятото е най-подходящ за газене в солени води, за цапане с кал, за песни край лагерен огън и много приятни изживявания край Атанасовско езеро и всичко това в полза на природата. Август е Атанасовско езеро: презареждане.

Българска Фондация Биоразнообразие, Българското дружество за защита на птиците и Черноморски солници АД канят всички хора с приключенски дух да се включат в природозащитната бригада, организирана по проект „Солта на живота” към програма LIFE+ на ЕС.

Мястото е поляната в северни солници (Бургас) до лугата, солта и птиците на Атанасовско езеро. Ако ви се лежи в лугата, ако сте любител на птиците (и не само), ако ви се коси тръстика, ако ви се строят острови, ако може да отделите поне няколко дни от лятото, то идвайте на природозащитна бригада от 19 до 28 август 2016 г.

Природозащитната бригада е добър повод да се заредят батериите в края на лятото, защото Атанасовско езеро е лагуната на безбройните ята, на ослепителната сол, на „Точката“ (емблематично място за наблюдение на есенната миграция на птиците) и на бригадата. Лагуната на пурпурните води и на солничарите, събиращи солта е едно от последните диви места в България.

И тази година доброволците ще положат усилия да подобрят местообитанията на редки видове птици в езерата около Бургас. Ще ремонтират съществуващите изкуствени острови за гнездене, ще косят тръстика, ще почистват диги, ще събират миди за гнездови материал, ще почистват насипния остров и още други полезни занимания. Програмата включва наблюдение на есенна миграция по големия миграционен път - „Виа Понтика“ и всичко ще се случва под зоркия поглед на собствениците на езерата - рибарки, кокилобегачи, чайки, пеликани и други водолюбиви птици.