Природозащитна бригада

Природозащитна бригада 2014

Тази година за пръв път бригадата се организира в рамките на проект "Солта на живота", LIFE+. Бригадата се проведе в периода 22-31 август 2014 г.

Теренни дейности по време на бригадата:
 • Проследяване на есенна миграция (продължава през целия ден)
 • Изграждане на насипен остров в Атанасовско езеро
 • Изграждане на платформа за птици в Атанасовско езеро
 • Събиране на миди от Атанасовско езеро
 • Почистване на укритието на РИОСВ
 • Мониторинг на посетителите на басейните с луга и кал
 • организиране и участие във Фестивала на солта
Участваха над 70 човека от цялата страна, включително белгийка (която идва специално за бригадата) и виетнамец (който учи в Лесотехническия университет).
Организатор на бригадата бе младия, но особено успешен Волен Аркумарев от БДЗП, а комендант - безупречният Тодор Петков от БДЗП Бургас. Полевите дейности бяха водени от Волен, Гюзелев, Владимир Младенов и Ралица Георгиева от БДЗП, а наблюденията на есенната миграция от д-р Петър Янков от БДЗП. Сериозна подкрепа оказаха Яна Гочева и Светослав Спасов от БДЗП, както и Дияна Костовска и Спас Узунов от БФБ.

Презентации.
В рамките на бригадата са изнесени следните презентации:
 • Стойчо Стойчев – Природозащитни успехи в опазването на царския орел в България
 • Петър Янков – Методи за проследяване на есенна миграция
 • Петър Янков – Експедиция на БДЗП в Туркменистан
 • Владимир Младенов – Ефекта на островите за успешното размножаване на птиците в Атанасовско езеро
 • Стоян Николов – Помощ за египетския лешояд
 • Ния Тошкова – Експедиция в Албания за изследване на прилепите. Болестта „бял нос“ при прилепите
 • Пенчо Пандъков – Сладководните прави раци в България
 • Спас Узунов – Защитени територии в България
 • Дияна Костовска – Солодобив в Атанасовско езеро и природосъобразен бизнес
 • Вероника Фердинандова и Ваня Рътарова – Екосистемни услуги
 • Марияна Тотева – Доброволчество в Бразилия
 • Мартина Попова – Дискусия за членството в БДЗП
 • Димитър Градинаров – Фотография на дива природа
На най-голям интерес се радваха лекциите за правите раци и опазването на египетския лешояд, както и тези за Царския орел и Туркменистан.