Природозащитна бригада

Природозашитна бригада 2015

Eдна традиция, която събира хора и птици

От 21 до 30 август Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира Природозащитна бригада „Атанасовско езеро 2015“, в която участват 40 доброволци от страната и един от Кралското дружество за защита на птиците - Великобритания. 
Основната работа е свързана със строеж и ремонт на платформи за гнездене – т.нар. острови, които са сигурно място за отглеждане на потомство от саблеклюни, рибарки и дъждосвирци. Пълненето и примъкването на тежки чували с миди до платформите ще осигури подходящ субстрат, върху който следващата пролет птиците ще отгледат потомството си.

Друга важна дейност по време на бригадата е почистването на терена по Пътеката на саблеклюна в южното Атанасовско езеро. Младежите вече изкосиха, изтесоха и почистиха района около брега, където тази есен ученици от бургаските училища ще правят своите срещи с обитателите на езерото.

От днес започва работата в защитена местност „Пода“, където ще се коси тръстика пред Природозащитния център на БДЗП и ще се разширяват местата, подходящи за почивка и хранене на повече птици. Увеличаването на водните огледала и контролът на тръстиката е от особено значение за управлението на тази ценна влажна зона.
Едно от най-впечатляващите и вълнуващи природни явления по време на бригадата е есенната миграция на птиците. Точно сега над „Точката“ за наблюдение на птици край Бургас преминават десетки хиляди бели щъркели, които по миграционния път Via Pontica достигат до своите места за зимуване в Африка. „Точкарите“ следят отлитащите ята и водят точните бройки на преминаващите щъркели, пеликани и дневни грабливи птици.

Бригадирите ще са най-важните помощници и участници във Фестивала на солта, който ще се случи на 28 август на брега на лагуната.

Незабравими са вечерите в лагера, когато на поляната гостуват различни лектори и представят разнообразни, непознати и много интересни лекции за риби, инвазивни видове, за колекции от пясъци, за езерото и за идейни млади хора, които променят света.

Бригада „Атанасовско езеро 2015“ се организира от БДЗП по проект „Солта на живота“, изпълняван от БФБ, БДЗП и "Черноморски солници" АД с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на ЕК.