Полезни връзки

За влажните зони

Влажните зони (Живот за Бургаските езера, БДЗП) - burgaslakes.org/poda/bg/types.html

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони - www.bbf.biodiversity.bg/files/doc/Wetlands-plan-final.pdf

Портал за влажните зони (Балкани) - balkani.org/wetlands/

ВЛАЖНИ ЗОНИ (с карта на 9000 влажни зони в България) - ecotan.bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8/