Новини

Партньорска среща на проект Солта на живота, LIFE+

16.11.2017 г.

Днес в офиса на БФБ в Бургас се проведе 11-та партньорска среща на екипа на проект "Солта на живота", LIFE+. Участва целият екип на БФБ по проекта, включително и GIS експерта Таня Георгиева - Шнел, екипа на БДЗП (Владимир Младенов, Ралица Георгиева - орнитолози и Стоян Николов, Директор LIFE проекти - по скайп), както и Деян Томов - гл.технолог на Черноморски солници АД.

След интензивният летен сезон е време партньорите да объдят техническия напредък по конкретни консервационни дейности и планиране на работата до края на проекта (31 август 2018 г.). Дискутирано бе предстоящото разработване на план за действие след приключването на проекта - After Life Conservation Plan, чиято подготовка стартира през изминаващата вече година с няколко конкретни срещи и разработването на проектни предложения.

Особено внимание бе отделено на финансовия напредък на всеки партньор и прогноза за разходи до края на проекта като от БДЗП по скайп се включи Ваня Георгиева, а за БФБ и общо за проекта представяне направи ръководителят на проекта - Дияна Костовска.

Предстои изготвянето на поредния доклад за напредъка на проекта до 31 декември 2017 г.