Новини

Осма среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

01.11.2016 г.

Общественият съвет се събира два пъти годишно, за да обсъжда важни за Атанасовско езеро въпроси, които могат да намерят по-добро решение чрез общите ни усилия и споделен опит. След вълнуващата ни среща през юни и откриването на Пътеката на саблеклюна, този път ще се съберем на закрито, за да обсъдим някои въпроси, свързани с режимите на защитените територии.

Осмата среща на съвета ще бъде на тема: „Предизвикателствата на режимите на защитената зона“. Както всеки път ще обсъдим и редица текущи въпроси, свързани с езерото. Приложено изпращаме и предварителния дневен ред.
 
Общественият съвет за Атанасовско езеро е създаден през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+. До този момент срещите на Съвета са били добра възможност за разискване на важни за езерото теми и за разпространение на информация между всички заинтересовани страни, както и за генериране на идеи за езерото и неговите околности, така че то да продължи да бъде една от най-значимите влажни зони в България.