Фестивал Солта на живота

Очакваме вашите идеи за Фестивала през 2015

През 2015 година Фестивалът на солта ще се проведе на 28 август на обичайното място и по обичайното време - от 16.00 докъм 23.00 часа. Вдъхновени от нашата изложба "СимБиотично" избрахме и темата тази година "Симбиоза".

2015 г. е Година на Атанасовско езеро. В тази връзка се очаква Фестивалът на солта да бъде кулминацията на събитията, посветени на езерото. Ако имате идеи и предложения, какво и кой да включим в програмата на Феста пишете ни:
saltoflife@biodiversity.bg