Новини

Обменно пътуване до Преспанските езера за екипа на проект „Солта на живота“

13.07.2018 г.

Среща с екипа на Дружеството за защита на Преспа (SPP) http://www.spp.gr и дискусия за управлението на влажните зони, косенето на тръстика, поддържането на водното ниво, гнезденето на пеликаните, работата с местните хора. Това бяха само част от въпросите, които обсъдиха гръцките експерти и българските им колеги в офиса на дружеството в с.Лемос.

В момента SPP работи по проект LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936 ("Опазване на птиците в Малка Преспа: в полза за местните общности и изграждане на устойчива на климатичните промени екосистема"), в рамките но който също има много общи теми за двата екипа. Проектът работи за:
  • Увеличаване и подобряване на местата за хранене на водолюбивите птици.
  • Увеличаване на броя на рибите чрез създаване на нови места за размножаване и подобряване на условията в тези, които вече съществуват.
  • Отстраняване на горските пожари в тръстиката. Увеличаване на знанията и информиране на местната общност за това как да се реагира при инциденти с пеликаните.
  • Ползи за местната общност чрез предоставяне на тръстикова биомаса за подобряване на земеделските площи.
  • Подобряване на трансграничното сътрудничество за управление и защита на влажните зони.
  • Увеличаване на екологичното съзнание на местната общност.
Друга важна тема, която бе детайлно обсъждана е създаването и функционирането на Природния тръст Преспа Охрид (PONT) www.pont.org , който покрива части от Албания, Гърция и Македония.  Това е трансграничен доверителен фонд, посветен на опазването на Преспа-Охрид региона и богатото му природно и културно наследство, който предоставя ефективно дългосрочно финансиране за националните паркове и природозащитни организации в региона.

PONT е създаден през 2015 г. с финансиране от Фондация МАВА и Германското министерство за икономическо сътрудничество и развитие, който работи чрез KfW Development Bank в подкрепа на нарастващите екологични нужди на региона и отговаря на липсата на достатъчно финансиране за природозащитни дейности.

Екипът на проекта се запозна и с друг Лайфски проект на колегите от SPP – „The Life JunEx project“ (LIFE12 NAT/GR/000539) "Възстановяване и опазване на приоритетен хабитат 9562 * Гръцки гори от дървовидна хвойна (Juniperetum excelsae) в национален парк Преспа“, който е приключил миналата година, но на терен видяхме някои от маршрутите, както и мерките, които са предприели за старите дървета от дървовидна хвойна.

По време на пътуването бяха посетени и други влажни зони в Гърция като езерото Керкини и запознаване с опита им за изграждане на платформи за пеликани. Гръцките експерти са изградили платформа от камъни, която за момента се радва на добър гнездови успех, въпреки, че не се вписва особено добре в околния пейзаж (на нас ни заприлича на купчина с отпадъци).

Особено впечатляващо бе посещението на лагуната край Солун Kalochori Lagoon (Национален парк Axios – Loudias – Aliakmonas) http://axiosdelta.gr/en/national-park/protected-area/kalochori-lagoon/ където видяхме повече от 700 розови фламинги, стотици кокилобегачи, бели ангъчи, свирци, стридояди, пеликани, чайки и т.н., както и интересна ърбан инфраструктура за разходка и бърдуочинг.

Обменното пътуване се организира от БДЗП като част от дейност F5 Обмяна на опит с други сходни проекти.