Новини

Необичайни гости в Атанасовско езеро

16.12.2014 г.

В очакване на Коледа  Атанасовско езеро посрещна необичайни и любопитни гости. При редовния мониторинг, изпълняван по проект „Солта на живота“ от партньора – БДЗП, бяха наблюдавани интересни посетители в лагуната. В слънчевото и топло за сезона време, седмица след проливните дъждове, които наводниха езерото и повишиха необичайно нивото на водите, орнитолозите наблюдаваха две тръноопашати потапници (Oxyura leucocephala). Присъствието им в езерото не е характерно и около Бургас се наблюдават основно в езерото Вая.

Тази далечна гостенка пристига у нас през ноември и прекарва тук студените месеци на годината. Застрашена е в световен мащаб и е включена в Червената книга на България. Предполага се, че общата численост е не повече от 10 – 13 000 екземпляра, а около 1000 – 2000 от тях зимуват в района на Бургас. Специалистите предполагат, че присъствието на тръноопашати потапници в Атанасовско езеро се дължи на повишеното водно ниво, което прави водоемите в лагуната по-подходящи за гмуркащите се видове птици.

И други северни видове птици вече са тук. За разлика от единичните преди две седмици гъски, в езерото вече зимуват около 500 големи белочели гъски (Anser albifrons), а сред тях може да се види и една млада червеногуша гъска (Branta ruficollis), също световно застрашен вид, който зимува в България.

Вълнуващите наблюдения бяха допълнени и от 7-те тундрови лебеди - най-малките и редки представители на тази група, които се срещат у нас, а обичайните вече за Атанасовско езеро розови фламинги отново бяха 5, както и преди месец. Други интересни наблюдения са на сокол скитник и чучулигар, звънарки, големи свирци, сребристи булки, среден нирец, качулата потапница. Общо за мониторинговата сесия бяха наблюдавани 45 вида птици с обща численост над 12 500 екземпляра.

Благодарим на Ралица и Влади от БДЗП за споделените интересни данни от наблюденията на птиците в Атанасовско езеро!

снимки:
мъглявите фламинги през тръбата - Влади Младенов
тръноопашата потапница - Николай Петков / www.naturephotos.eu/
Атанасовско езеро - Спас Узунов