Новини

Наближава деня на влажните зони - 2 февруари

06.01.2016 г.

Стана традиция вече 19 години да се отбелязва Световния ден на влажните зони - 2 февруари - датата, на която е подписването на Конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция през 1971 г., в иранския град Рамсар на брега на Каспийско море.

Темата тази година е "Влажните зони за нашето бъдеще: устойчив поминък". Тази тема е избрана за да покаже жизненоважната роля на влажните зони за бъдещето на човечеството и по-специално тяхната релевантност към постигане на новите цели за устойчиво развитие.

Всяка година, правителствени агенции, неправителствени организации и групи от граждани на всички нива на обществото действат, за да се повиши информираността на обществото за влажните зони и ползите от тях, както и на Рамсарската конвенция по-специално.

Всяка година от 1997 г. насам, Секретариата на Рамсарската осигурява материали за повишаване на обществената осведоменост за важността и стойността на влажните зони.

В рамките на десет години на уеб сайта на Конвенцията се публикуват доклади от повече от 95 страни за техните дейности по време на Деня - от лекции и семинари, разходки сред природата, художествени конкурси, почистване, до стартирането на нови политики за влажните зони, обявяване на нови Рамсарски места, както и нови програми на национално ниво.