Новини

На гости на децата от IIIж клас в училище „Братя Миладинови“

19.12.2014 г.

В наситената със събития седмица една покана за гостуване в училище „Братя Миладинови“ бе особено вълнуваща. Децата от IIIж клас ни очакваха с нетърпение, за да научат повече за езерата, техните обитатели и други любопитни и уж очевидни тайни в заобикалящата ни природа.

Разказвахме си за интересните – познати и непознати птици – пеликаните, лопатарките, саблеклюни и корморани, разбрахме как се гмуркат патиците и потапниците, защо са дълги краката на кокилобегача и защо птиците сгъват коляното си „на обратно“. Поплувахме в солените води на Атанасовско езеро и разбрахме защо не можем да потънем в тях, как се „ражда солта“ и колко е голям най-малкия бозайник на света.

Говорихме си за миграцията и какво кара птиците да прелитат хиляди километри всяка година. Какви са хилядобройните ята, прелитащи над Бургас и къде отиват. Видяхме защо се „кипрят“ птиците и какво ги кара да избират различни места за своите домове. И накрая – награди и планове за нови срещи!