Новини

Mониторинг на ихтиофауната в Атанасовско езеро

03.09.2014 г.

Една от най-важните дейности по проекта е провеждането на редовен мониторинг на компонентите на биологичното разнообразие. Рибите са една от групите, даващи информация за състоянието на езерото, за неговите екологични условия и за функционирането му като екосистема.

На 1 септември с участието на легендарният български ихтиолог Стоян Михов бе проведен редовен мониторинг на видовете, обитавищи солените води на езерото. По изготвена специално за проекта методика бяха посетени контролните точки и проучено състоянието на рибните популации.

Резултатите ще дадат ценна информация за ефектите на прилаганите консервационни и възстановителни мероприятия и състоянието на Атанасовско езеро като една от най-важните и редки български екосистеми, приютяващи неповторимият жив свят на свръхсолената лагуна.