Новини

Международен ден за действие - 21 мapт 2018 на пл. Св.св. Кирил и Методий в Бургас

21.03.2018 г.

Въпреки мрачното за Първа пролет време, днес ученици от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" и НБУ "Михаил Лъкатник“ Бургас демонстрираха на площада пред първото училище последствията от климатичните промени върху природата и човека. Включиха се ученици от  двете училища от 1 до 7 клас. Учениците интерпретираха темата за климатичните промени в различни експериментални и творчески центрове заедно със своите учители и представители на партньорски организации. Климатична дигитална къща, енергийна къща, подвижна лаборатория за влиянието на промените на климата върху гората, „зелен журналист“ и други представи групата от НБУ. мeдeн кът, билков кът, зacaжданe нa 6opчe в двopa нa yчилището, арт зона на учениците от паралелка изобразително изкуство бяха част от дейностите на децата от СУ „Кирил и Методий“.

БФБ и проект „Солта на живота“ представиха на площада своята изложба „Миграции“, посветена на миграциите на животните, както и тези на хората, предизвикани точно заради все по-засилващите се климатични промени. След като предизвика голям интерес сред учениците, ръководството на СУ "Св.Св. Кирил и Методий" предложи изложбата да гостува в сградата на училището една седмица, за да могат всички ученици да се запознаят със стряскащите и любопитни данни, изложени в нея.
В празника участваха още ДГС Бургас и Пожарна безопасност и защита на населението Бургас, които алармираха за опасността от пожари в горите.

Денят на действие се организира в рамките на прoeкт  ,,Дейности в roрaтa зa orpaничаване нa климатичните прoмени" (2017-2018), пporpaмa ,,Учим зa ropaтa" и бе на тема „Горите и биоразнообразието. Въздействие на промяната на климата върху биоразнообразието.“

На фона на задълбочаващите се проблеми като замърсяване на въздуха, глобално затопляне, наводнения и редуциране на биоразнообразието, инициативата цели създаване на устойчиви навици и висока информираност сред обществеността, като предпоставка за отговорно и смислено поведение към околната среда.