Новини

ЛЕНДАРТ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

26.04.2018 г.

Днес започва Арт пленер по лендарт в района на Южно Атанасовско езеро – около Пътеката на саблеклюна и по-дивата част в посока към града. Артпленерът ще се проведе в периода 26-29 април 2018 г. и ще се води от арт-педагозите д-р Добрин Атанасов и д-р Любен Кулелиев от Център Алос.  Ще участват и ученици от специалност „Сценичен костюм“ и „Рекламна графика“ при НУМСИ ”Проф. Панчо Владигеров” – Бургас, експерти от проект „Солта на живота“ и от РИОСВ Бургас, които работят за управлението и опазването на Атанасовско езеро.

Стартът на пленера на терен е на 26 април (четвъртък) от 10:00 ч. пред Укритието за наблюдение на птици, а работното време за артистична дейност ще продължи до 17:00 ч. Заниманията ще се състоят от кратко запознаване с принципите на работа в Лендарта със световни примери и концепции; практическа работа със солничарски дъски, клони, тръстика, пясък и други природни материали, характерни за солената лагуна. Инициативата е част от комуникационните дейности по проект „Солта на живота“ и се води от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). След като през последните години се проведоха три фото-пленера на Атанасовско езеро, тази година организаторите ще използват една по-различна форма на изкуство, каквато е Ландарта, която е особено подходяща за тази територия. Целта е да се привлече обществено внимание върху младите автори, използването на съвременни форми на изкуство и потенциала на езерото и неговите брегове.

Създадените произведения са временна естетизация на ландшафта и нямат за цел да нанасят трайна промяна или конструктивна намеса върху елементите на средата. Няма да бъде нарушавана целостта и функционалността на природни елементи и парковата инфраструктура. Ще бъдат спазвани основните принципи на безопасност при работа в обществени пространства с конкретните инструменти и природни материали. На всички участници ще бъде проведен предварителен инструктаж за безопасност на труда и работа с конкретния инструментариум, както и спазване на обществения ред. Ще бъдат осигурени нужните предпазни средства и инструменти, съобразени с възрастовите характеристики на участниците и техните умения.“ – споделя д-р Любен Кулелиев от Център Алос.

Безплатното обучение на учениците в пленера е осигурено в рамките на програма за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ на Център Алос с подкрепа от партньорските екологични организации БФБ и БДЗП. 

Всеки, който има интерес е добре дошъл на терен, за да се запознае с работата на участниците и творческия процес по изграждане на арт инсталациите. Повече информация ще публикуваме във фейсбук страницата Солта на живота/Salt of Life.


***
Център за неформално образование и културна дейност АЛОС работи от 2003 г. в сферата на културата и образование по изкуство. Подпомага развитието на млади артисти, ученици и студенти от артистични специалности, като надгражда подготовката получавана в институционалното образование.

За последните 6 години екипът от арт педагози на Център Алос реализира над 90 уъркшопа и обучения на студенти, ученици и преподаватели в областите: лендарт, стрийтарт, светлинно и кинетично изкуство, дигитална фотография, видео арт, пърформанс, интерактивно изкуство. Има немалко участия и в Бургас, основно по време на фестивала „Включи града“.
 
Център Алос поддържа образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ (http://ps.alos.bg/). Целта на инициативата е да подпомогне образованието по изкуство в България, като предложи достъпна и синтезирана информация за историята, теорията и методиката на преподаване на модерното и съвременното изкуство.