Конкурси за лагуната

Какво е за мен лагуната Атанасовско езеро?
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и РИО на МОН Бургас предизвикват учениците да представят по най-атрактивен начин лагуната Атанасовско езеро, за да се избегне скучната или трудно възприеманата и запомняна от учениците информация. Надяваме се чрез този конкурс, да се дадат идеи за това как най-интересно и достъпно да се представи езерото, така че учениците да искат да го посетят. 
Фотоконкурс на Рамсарската конвенция
Ако сте младеж на възраст между 15 и 24 години ви предизвикваме да се включите във фотоконкурса за влажни зони на Рамсарската конвенция „Влажните зони са жизненоважни за нашето бъдеще!“:
Рекламни материали за лагуната
През януари 2013 г. се проведе ученическия конкурс „Лагуната Атанасовско езеро”, организиран от Природонаучния музей Бургас в партньорство с РИО на МОМН и Българска Фондация Биоразнообразие с подкрепата на проект „Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕС.