Лагуната Атанасовско езеро

Кокилобегач (Himantopus Himantopus)

01.05.2013 г.

Много и различни видове птици могат да се наблюдават в лагуната Атанасовско езеро. Сред тях е и кокилобегача. Наричат го още кокилар, червенокрак кокилобегач, чернокрил кокилобегач, солдатка. Наблюдаван в природата трудно може да се сбърка. Кокилобегачът е едра птица с контрастно черно-бяла оперение, тънък, прав клюн и както подсказва името му – с непропорционално дълги, червени крака. В природата само фламингото има по-дълги крака като съотношение с размера на тялото му.

Космополитен вид е, с петнисто разпространение, най-вече в тропиците и субтропиците. В България се среща целогодишно, като през зимата остават само единични птици и то не всяка година. Първите пролетни мигранти долитат в началото на март. Есента, основната част от птиците отлитат през август и началото на септември.

Веднага след долитането си, двойките заемат гнездовите си територии по заблатени места, влажни ливади, валове, диги и даже в обработваеми полета близо до водоеми. В България се размножават около 200-250 двойки, като най-много птици гнездят в Атанасовското и Поморийското езеро. За последните 10 години гнездовата численост на кокилобегача в България е намаляла наполовина. Основните заплахи за вида са разрушаване на естествените му местообитания, безпокойство по време на гнездовия период, увеличения брой наземни хищници. Видът е в включен в Червена книга на България като застрашен и е защитен от Закона за биологичното разнообразие.