Карта

Карта на проекта

карта на проектната територия, която включва Натура 2000 зоната.

 Карта на Атанасовско езеро