Новини

Как да се подобри "гъвкавостта" и способността на Бургас да реагира и да се адаптира към климатичните промени

29.01.2016 г.

Екипът на проект „Солта на живота“ на БФБ участва в среща на местна работна група, която да идентифицира проблемите и предизвикателства, пред които е изправен града и в последствие да разработи План за действие при неочаквани събития и кризи, свързани с климатичните промени. Срещата е част от проекта на Община Бургас - "Устойчива Европа", финансиран по програма URBACT III.

Водещ на срещата бе г-жа Ники Францескаки - тематичен експерт от водещия партньор Ротердам, която съдейства при дискусиите за идентифициране на предизвикателствата и избора на пилотно място, където да се реализират някои конкретни мерки.

Представени бяха рисковете и събитията, свързани с наводнения на територията на община Бургас и предприети мерки за ограничаването им от Галина Байчева, нач. отдел „Управление при кризи и отбранително мобилизационна техника“, както и предизвикателствата пред Бургас, свързани с географското местоположение на града от Радостина Ценова от БФБ.

Бедствията и природните катаклизми са сред най-сериозните предизвикателства за много градове в цял свят. След сериозните наводнения през последните две години, Община Бургас насочи усилията си за подобряване на капацитета при планиране и адекватна реакция на стресови състояния. Бургас си сътрудничи и има възможност да обмени опит с градове като Ротердам, Глазгоу, Бристол, Солун, Рим, Малмьо, Антверпен, Катовице и други партньори по проекта.

В срещата на 29 януари 2016 г. участваха широк кръг заинтересовани страни - Община Бургас, Басейнова дирекция, Черноморски солници, БДЗП, Летище Бургас, БЧК и др., които се включиха активно в дискусиите.