Илюстрации

1. „Солта на живота“ - Рисуване с акварел
 

Елисавета Илиева - художник-акварелист на свободна практика, част от Международно акварелно общество IWS Bulgaria ще води ателието. Ели е участник в редица международни биеналета, но активно работи в родния Пловдив, където стартира проект „Отворени акварелни ателиета” и реализира Отворени акварелни работилници по време на Капана Фест, Нощ на музеите и галериите и др.
 
Рисуването с акварелни пигменти и морска сол е известна и стара техника, използвана не само в живописта, но и при боядисване на фини тъкани. С разпръскването на кристалчетата сол, водата добива свойствата да образува върху оцветените места причудливи и неподвластни на въображението ни имитиращи кристали структури. Наподобяват снежни шипчета,нежни образувани и разклоненията на дърветата вследствие на кристализирането на част от водата.

Листа и влакънцата в цветните листи на цветята, поради което е наречена солта – Fleur de Sel. Те са чисти и бели, и оформят приказни елементи. Слънцето ги превръща в траен отпечатък на извивките на водата, движения и завъртания вследствие на естествените процеси на взаимодействие на елементите при това явление – пигмент с естествено съдържание, каквото е акварелния, вода и слънце и морската сол Fleur de sel.
 
Присъстваме като художници на процес, който е подвластен на природни взаимодействия и сме в една игра на природата. Нашият разказ върху листа рисуваме като вплитаме своите герои в тези от този кристален свят. Лекотата и филигранното изображение, потапянето ни в този кристализиран свят – структуриран и извеждащ наяве решетките на живота са предизвикателство за художественото интерпретиране на изображението.
 
 Местността подсказва всичко – имаме наличие на важни за образуването на живота елементи – море, слънце, заблатени места с тинеста и глинеста почва. Магнезият е катализиращ. Върху акварелния лист ще наподобим пространството на най-разнообразните форми, които са се родили около този резерват – треви и водорасли, тръстики и дървета, риби и птици. Те ще се родят и заживеят своя живот, плувайки в този отпечатък на мига. Радостта на човека от това чудо граничи с въодушевлението на първенеца. Творческият акт носи удовлетворението от симбиозата. Лекотата на сътворението е картината, акварелната рисунка е паметта.