Галерия

Фестивал на солта - "симБиотично"

17.08.2017 г.

В деня на Фестивала бе открито новото пространство на Атанасовско езеро - "симБиотично". Цял ден бе изпълнено с различни събития, а вечерта в 18.00 в присъствието на много гости бе официално открито.