Новини

Езерото се подготвя да посрещне зимата

10.12.2014 г.

В края на есента гъсти мъгли и дълги дъждове покриват езерото след богатото лято на 2014 г. След рекордните за годината валежи и слабото производство на сол, след динамичният размножителен сезон на птиците, природозащитната бригада, голямата есенна миграция и изпълнените със събития летни дни, езерото се подготвя да посрещне зимата и хилядите птици от север, подгонени от големите студове и да ги приюти до следващата пролет.

В тези мрачни дни заедно с Владимир и Ралица от БДЗП на 2-ри декември влизаме в Атанасовско езеро на редовният мониторинг на птиците. Той се извършва два пъти в месеца (около 1-во и 15-то число) и е част от дейностите по проект „Солта на живота“, изпълняван от БФБ в партньорството на БДЗП и Черноморски солници АД. Маршрутът и точките на наблюдение са определени с методика и се спазват стриктно от орнитолозите. 15-километровият обход обхваща всички брегове, басейни, диги и валове на езерото. Мониторингът има за цел да установи и документира често необяснимото поведение на птиците, тяхната численост и места за струпване, почивка и хранене, да установи заплахите и отрицателно действащите фактори. Той е време, в което могат да се наблюдават много и интересни видове птици.

Така беше и сега  – около 40 вида птици с обща численост над 7500 екземпляра бяха видени в Атанасовско езеро на 2.12.2014. С най-висока численост бяха зимното бърне (Anas crecca) и белият ангъч (Tadorna tadorna), съответно с около 2500 и 1000 индивида. Като цяло най-разнообразни и многочислени бяха представителите на патиците и дъждосвирцовите птици. Неочаквано наблюдение беше това на кривоклюният брегобегач (Calidris ferruginea) – една единствена птица, закъснял прелетник, който рядко може да се види у нас по това време. Интересно беше и наблюдението на успешен лов на гълъби от един сокол – скитник (Falco peregrinus) над Южния солник. Розовите фламинги бяха само две, за разлика от 5-те птици, наблюдавани преди 2 седмици, но се отличаваха от останалите обитатели на езерото по нежно-розовото си оперение, констрастиращо на общата сивота на есента. Може би най-вълнуващо беше наблюдението на морски орел (Haliaeetus albicilla), чийто достолепен силует се извисяваше гордо над валовете в Южния солник.

Като едно от най-важните за птиците места в България, Атанасовско езеро чака вече своите зимни северни гости. Очакваме ги и ние. До следващият път!


Автор на текста и снимките - Спас Узунов - отг. Природозащитни дейности, проект Солта на живота, БФБ