Лагуната Атанасовско езеро

Елегантен салеп

16.09.2013 г.

Думата орхидея обикновено свързваме с горещи тропици, силни аромати и красиви, ярки цветове. Трудно може да си представим, че по източния бряг на Атанасовското езеро се среща един вид дива орхидея. Наречена е елегантен салеп или Orchis elegans. И не само това. Според учените това е най-голямото находище на вида в България. Всяка година, през месеците май и юни, няколко хиляди екземпляра разцъфтяват сред мочурливите ливади на площ от около 5 хектара.
На височина елегантният салеп достига до 90 см. Листата му са ланцетни, широки в основата си, дълги 10-25 см. Цветовете му са средни по размер, розово-лилави. Макар и рядко може да се наблюдават и напълно бели екземпляри. Устната е триделна, почти плоска, средният дял слабо напетнен.
Основната заплаха за вида е унищожаването на местообитанието му. Всяка година влажните ливади биват окосявани. Видът се е приспособил към тази човешка дейност, но всяка промяна в хидроложкия режим или пускането на добитък за паша, може да унищожи цялото находище.