Екип

Дияна Костовска - Ръководител на проекта

Дияна ръководи изпълнението на проект Солта на Живота като осигурява успешното изпълнение на планираните дейности и и постигане на очакваните резултати, както и спазването на техния график. Служител на БФБ.

e-mail: diyana.kostovska@biodiversity.bg


Радостина Ценова - Координатор Комуникационни дейности

Радост е пряко отговорна за планирането, координирането и изпълнението на дейностите по информиране на обществеността и разпространение на резултатите в проекта. Служител на БФБ.

e-mail: radostina.tzenova@biodiversity.bg


Спас Узунов - Координатор природозащитни дейности

Спас е пряко отговорен за планирането, координирането и осъществяването на природозащитните дейности в проекта и осигурява успешното постигане на целите на проекта. Служител на БФБ.

 


Диана Павлова - координатор Интерпретация

Диана е най-младия член на екипа и отговаря за интерпретацията на Атанасовско езеро, така че неговото биоразнообразие и особености да бъдат представени популярно и разбираемо за широката публика.

diana.pavlova@biodiversity.bgСнежа Иванова – Счетоводител

Отговаря за счетоводните въпроси от страна на БФБ.

e-mail: sneja_ivanova@mail.bg


Георги Гюзелев - хидролог

Георги отговаря за хидологичния и хидробиологичния мониторинг на езерото.

e-mail: georgi.gyuzelev@bspb.orgДеян Томов - Технически координатор възстановителни и ремонтни дейности

Деян е пряко отговорен за планирането, координирането и изпълнението на техническите дейности от проекта като ремонтиране на диги и валове и почистване на обходен канал. Служител на Черноморски солници АД.

e-mail: solnici_project@abv.bg


Гергана Божилова - Административен сътрудник

Герагана осигурява ефективна и ефикасна администрация на проекта. Служител на Черноморски солници АД.

e-mail: solnici_project@abv.bg


Краса Попова - счетоводител

Отговаря за счетоводните въпроси от страна на Черноморски солници АД.

e-mail: solnici_project@abv.bg


Владимир Младенов – отговаря за проекта от името на БДЗП

Влади отговаря за координацията на проекта от страна на партньора БДЗП.

e-mail: vlado_bspb@yahoo.com