Новини

ДИСКУСИИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ - 11 ЮНИ 2014

12.06.2014 г.

Третата среща на Обществения съвет бе посветена на солодобива в Атанасовско езеро.

Дияна Костовска от проект „Солта на живота“ представи кратка информация за солниците и за морския солодобив в Европа, а Деян Томов, главен технолог в „Черноморски солници“ АД представи технологията на традиционния солодобив, както и нуждата от компенсаторни механизми за пропуснати ползи от ограниченията за работа, поради статута на поддържания резерват. Особен интерес предизвика представянето на новия продукт т.нар. Фльор де сел („Цвете на солта“), която миналото лято за пръв път бе произведена от Солниците. Участниците се обединиха около идеята тя да се регистрира като натурален продукт, а не като трапезна сол, за да не се налага йодиране по БДС, а да се запази като изцяло природен продукт, добит без допълнителна обработка, което ще се отрази и на цената на продукта.

 

Експертът на БДЗП по Агроекологични мерки - Едита Дифова представи проучването на възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол в средиземноморските страни и в България. От една страна морският солодобив се води минна дейност, а от друга - солта не е селскостопански продукт, и не се добива в „селски район“, което значително стеснява възможностите за компенсации, предвидени от Програмата за развитие на селските райони.

 

Единствено Франция има агроекологична мярка за солодобив и собствениците получават 897 евро/ха, но там солниците са в селски район. От направения анализ се установи, че вероятно най-подходящия вариант за солниците ще бъде да се регистрира черноморската сол като селскостопански продукт със специфични характеристики, свързани с географския му произход.

 

Представяне на моментното състояние на Атанасовско езеро направи Дияна Костовска от БФБ. Специално внимание бе поставено на почистването на канала и ефекта от него, видове водолюбиви птици, които са установени там и др. Кирил Петков – директор на ДГС Бургас се интересува как се променя състава на ихтиофауната след почистването на канала – въпрос, на който ще бъде даден отговор на следващата среща на съвета, когато се обработят данните от теренната работата на експерт-ихтиолога. Един от констатираните проблеми е рекордно количество валежи през месец май - 155 л/кв.м, измерени в солниците на база на 100 годишните данни, които имат.

 

Представени бяха някои добри практики от съвместната работа между различните заинтересовани страни – Карнавала на биоразнообразието, организиран от БФБ и БДЗП, със съдействието на Община Бургас и РИОСВ Бургас, „Включи града и езерото“, заедно с Общината и др. както и предстоящия на 29 август Фестивал на солта.

 

Последвалата дискусия между участниците беше особено интересна. Невен Каравасилев от ЛРД „Лебед“ – Бургас постави въпроса за струпването на земна маса до Конната база и опасността от затлачване на канала. Обсъдено бе замърсяването на канала с битово-фекални води и трудностите за решаването на този въпрос от много години, и особено в последната въпреки подадените сигнали и предизвиканите проверки.

 

Дискутиран бе проблемът с хищниците в резервата. Сигнализирано бе и за нова заплаха за гнездовия успех на птиците в езерото – наличието на бездомни котки, които също създават сериозен проблем, наравно с кучета, чакали, лисици и дори диви свине (които вече се размножават даже в гробищния парк на Бургас).

 

Медиите, и членовете на съвета поставиха отново въпроса за влакчето в солниците, но за съжаление към този момент все още няма никакво развитие по въпроса и най-вероятно и този сезон няма да функционира.

 


Общественият съвет за Атанасовско езеро бе създаден през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+. Срещите на Съвета са платформа за разискване на важни за езерото теми и за разпространение на информация между всички заинтересовани страни, както и за генериране на идеи за езерото и неговите околности, така че то да остане истинска природна забележителност на Бургас. В съвета участват представители на РИОСВ, Община Бургас, БАН, Летище Бургас, Областна администрация, ДГС Бургас, ЛРД Лебед, Регионален музей, НПО и др. Общественият съвет е отворен и за граждани, които проявяват сериозен интерес към Атанасовско езеро.