Новини

Четвърта среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

17.12.2014 г.

Днес ще се проведе Четвъртата среща на Обществения съвет на тема: „2015 – Година на лагуната Атанасовско езеро“.

В рамките на проекта предвиждаме 2015 г. да бъде посветена на Атанасовско езеро и да включва различни прояви, свързани с лагуната и нейното биоразнообразие, с изграждането на туристическа инфраструктура около езерото и т.н. Бихме искали да призовем и членовете на съвета да се присъединят към нашата инициатива и да предложат събития или прояви, които да се включат в общия ни календар за 2015.

Ще бъде представено моментното състояние на Атанасовско езеро след проливните дъждове, почистването на канала и дигите, проблемът с хищниците и незаконните зауствания.

През 2015 г. ще бъде представен и актуализираният План за управление на подържан резерват Атанасовско езеро, който в момента се изготвя по възлагане на РИОСВ Бургас. В тази връзка сме поканили и част от екипа, който го разработва, за да обсъдим някои от най-дискусионните въпроси в него.

Общественият съвет за Атанасовско езеро бе създаден през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”. Срещите на Съвета са добра платформа за разискване на важни за езерото теми и за разпространение на информация между всички заинтересовани страни, както и за генериране на идеи за езерото и неговите околности.