Новини

ЧЕРНО МОРЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

01.11.2017 г.

Тематична конференция, посветена на Международния ден на Черно море – 31 октомври се състоя днес в Експозиционен център „Флора“в присъствието на представители на различни заинтересовани страни – парламента, местните власти, държавни предприятия, научни и държавни институции, неправителствени организации. Конференцията бе открита от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас и Ивелина Василева -  Председател на Парламентарната комисия по околна среда и водите. Фасилитатор бе Руска Бояджиева – зам.кмет „Европейски политики, околна среда“, Община Бургас.

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 - Лиляна Павлова представи приоритетите на председателството в контекста на Дунавско – Черноморския регион (един от трите топ приоритета на България) и очерта ролята отредена на темата за Черно море, преди следващото председателство – това на Австрия, през която минава най-голямата река, която се влива в Черно море - Дунав. Тя очерта и срещите, които ще се проведат в Бургас на най-високо ниво през този период. „Европейският морски ден“ на 31 май – 1 юни ще събере представители на пристанища, корабоплавателна индустрия, клъстери, екологични асоциации, синдикати, научни и изследователски институции, местни, регионални, национални и европейски власти, за да обсъдят и предприемат съвместни дейности за развитие на морския сектор. „Това събитие ще е като заключение на Българското председателство и предаването на щафетата към Австрийското“, каза министър Павлова. След това, на 5-7 юни ще се състои неформална среща на директорите по рибарство, организирана от МЗХ. Бургас ще бъде домакин и на срещите на европейските посланици - изнесените заседания на помощните органи на Съвета - КОРЕПЕР 1 и КОРЕПЕР 2 през май и юни.

Атанаска Николова – зам.министър в Министерството на околната среда и водите представи приоритетите за опазване на морската околна среда, отново в контекста на председателството. Устойчив растеж, зелена икономика, пакет кръгова икономика и еко иновациите са само част от избраните приоритети. Морската околна среда ще се разглежда чрез прилагането на новоприетата Морска стратегия на България.

Интересна форма на презентация направиха после различни партньори, работили по проекти за Черно море в последните няколко години. В съвместната презентация „В партньорство за бъдещето на Черно море“ участваха Община Бургас, Басейнова дирекция за Черноморски район, Институт по океанология, Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура“, Българска фондация „Биоразнообразие“ и фондация „Виа Понтика“.

Радостина Ценова от БФБ представи два важни проекта на фондацията – РИФОВЕ и Солта на живота, LIFE+, които имат връзка с опазването на Черно море чрез поставянето на изкуствени рифове - естествени филтратори на морето и чрез почистване на обходния на Атанасовско езеро канал, който се влива директно в морето.

Особен интерес предизвика презентацията на Центъра за подводна археология относно Културното наследство на Черно море и техния международен проект – Black Sea MAP 2017.