Лагуната Атанасовско езеро

Април – солта в необикновените й форми

10.06.2015 г.

Едва ли има във видимия свят, събрана на едно място толкова неповторимост, колкото в кристалчето сол, което сякаш пресъздава Големия взрив. Солта днес, освен незаменим природен ресурс е и вдъхновение за изкуство. По време на Фестивала на солта, който проект „Солта на живота“ организира в края на август се представят разнообразни арт форми като изложбата СОЛ II (Води, Следи и Граници) на М. Сърбова, инсталацията SALGHT на Think Forward (от където е и снимката), която изследва взаимодействието на солта със светлината, арт птици и др.